U plodnoj Kostelskoj dolini, stari hrvatski plemići Keglevići posjedovali su imanja i dvorce: Bežanec, Dubravu i Goricu, a poviše Pregrade i stari srednjevjekovni Kostelgrad. Dvorac Gorica je kasnorenesansni kaštel izgrađen krajem 16. stoljeća kada se napuštaju neudobni i već stari srednjevjekovni gradovi na vrhovima brežuljaka i grade dvorci u nizinama. Parkovni prostor uz dvorac Goricu sastoji se od pejzažnog perivoja koji je formiran od samonikle šume hrasta kitnjaka i običnog graba, a nastao je tijekom 19. stoljeća. Posebnost perivoja je jezero s otočićem, u gradu znanim kao „Otok ljubavi“. Iako se u dvorac ulazi uz samo jezero i južnim dijelom perivoja, ipak je cijeli perivoj odvojen od dvorca, što predstavlja jedan od rijetkih primjera takve lokacije perivoja. Danas jezerom Gorica upravlja športsko ribolovno društvo Gorica.

Kako do nas?

Gorička ul
Pregrada
Hrvatska

Jezero Gorica

Jezero Gorica
Gorička ul