• Picelj
  • Picelj
  • Picelj
  • Picelj

Cijelo zabočko područje nigdje ne premašuje 300 metara nadmorske visine, ali pruža lijepe mogućnosti za planinarenje ili šetnju Ksaverovim stezama, kojima je nekada šetao Ksaver Šandor Gjalski. Planinarska kuća Picelj nalazi se na vrhu vrlo razglednog brijega Piclja u blizini Zaboka, na 212 m.n.v. Pored kuće, na strmini ispod terase, nalazi se Botanička zbirka Poučni park Picelj koji prezentira prirodnu baštinu Hrvatskog zagorja ali utječe i na podizanje svijesti posjetitelja o potrebi zaštite prirode. Od prvih dana gradnje poučnog parka i kuće, članovi Planinarskog društva Zagorske steze znali su da će to biti prekrasno mjesto za odlazak na šetnju, odmor i druženje. Uložili su puno dobrovoljnog rada u realizaciju projekta, a održavanje autohtonog biljnog svijeta doprinosi bogatstvu kraja.

Prilaz započinje u Zaboku, odakle do planinarske kuće vode cestovni putokazi. U Zaboku treba krenuti odvojkom prema Jakuševcu Zabočkom. Nakon 300 m lijevo se odvaja krak ceste prema Jakuševcu i Bregima Zabočkim, a 1 km zatim opet lijevo uska cesta koja nakon daljnjih 1,5 km završava kod same planinarske kuće. Od planinarske kuće na jug pogled puca prema Sljemenu i Samoborskom gorju, na zapad prema Cesargradskoj gori i Kunagori, te prema sjeveru na Strahinjčicu i Ivanščicu.

Kako do nas?

Tisanić Jarek
Zabok
Hrvatska

Picelj

Picelj
Tisanić Jarek