• Vidikovac Picelj
  • Vidikovac Picelj
  • Vidikovac Picelj

Cijelo zabočko područje nigdje ne premašuje 300 metara nadmorske visine, ali pruža lijepe mogućnosti za planinarenje ili šetnju Ksaverovim stezama, kojima je nekada šetao Ksaver Šandor Gjalski. Planinarska kuća Picelj nalazi se na vrhu vrlo razglednog brijega Piclja u blizini Zaboka, na 212 m.n.v. Pored kuće, na strmini ispod terase, nalazi se Botanička zbirka Poučni park Picelj

Od planinarske kuće na jug pogled puca prema Sljemenu i Samoborskom gorju, na zapad prema Cesargradskoj gori i Kunagori, te prema sjeveru na Strahinjčicu i Ivanščicu.

Kako do nas?

Picelj
Zabok
Hrvatska

Picelj

Picelj
Picelj