• Picelj
  • Picelj
  • Picelj
  • Picelj

Cijelo zabočko područje nigdje ne premašuje 300 metara nadmorske visine, ali pruža lijepe mogućnosti za planinarenje ili šetnju Ksavderovim stazama kojima je nekada šetao Ksaver Šandor Gjalski. Planinarska kuća Picelj nalazi se na vrhu vrlo razglednog brijega Piclja u blizini Zaboka, na 212 m.n.v. Pored kuće, na strmini ispod terase, nalazi se botanička zbirka Poučni park Picelj koji prezentira prirodnu baštinu Hrvatskog zagorja, ali utječe i na podizanje svijesti posjetitelja o potrebi zaštite prirode. Prilaz započinje u Zaboku, odakle do planinarske kuće vode cestovni putokazi.

Od planinarske kuće puca pogled prema jugu - na Sljeme i Samoborsko gorje, prema zapadu na Cesargradsku goru i Kunagoru, te prema sjeveru na Strahinjčicu i Ivanščicu.

Kako do nas?

Tisanić Jarek 50e
Zabok
Hrvatska

Ksaverove staze

Ksaverove staze
Tisanić Jarek 50e