Iskustvo, znanje, empatija, individualna prilagodba svakom pacijentu, strpljenje i veselje ključni su temelji rada Privatne prakse Fizio Sanja.

Kako do nas?

A. Mihanovića 28
Krapinske Toplice
Hrvatska

Privatna praksa fizikalne terapije Sanja Petrač

Privatna praksa fizikalne terapije Sanja Petrač
A. Mihanovića 28
+385 98 754 459