Turistička zajednica područja Srce Zagorja

Zagrebačka 4
49217 Krapinske Toplice

radno vrijeme:
pon - pet: 08.00-16.00

Dokumenti

TZP Srce Zagorja

Rješenje o upisu u Upisnik TZ

Statut

 

Poslovnici

Poslovnik o radu Skupštine TZP Srce Zagorja

Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZP Srce Zagorja

Poslovnik o radu Nadzornog odbora TZP Srce Zagorja

 

Nabava

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Odluka o donošenju Plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. g. - I. izmjene

Plan nabave ua 2018. g. - II. izmjene

Registar ugovora 2018.

Plan nabave za 2019. godinu

Tijela zajednice

Skupština

Turističko vijeće

Nadzorni odbor

Delegat TZKZŽ u NO TZPSZ

 

Planovi i izvješća

Izvješće o radu u 2017.

Odluka o izvršenju Programa rada s financijskim planom za 2018.

Program rada s financijskim planom za 2018.

Program rada s financijskim planom za 2018. - I. izmjene

Program rada s financijskim planom za 2018. -II.izmjene

Program rada s financijskim planom za 2018. -III.izmjene

Odluka o izvršenju Programa rada s financijskim planom za 2019.

Program rada s financijskim planom za 2019.

 

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže njima  ili nadzire Turistička zajednica područja Srce Zagorja uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama NN 25/13. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije NN 12/14 i ispravak NN 15/14.

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na    pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informacije fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva TZP Srce Zagorja. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

 

  • poštom: na adresu Zagrebačka 4, 49 217 Krapinske Toplice
  • faxom  na broj 049 232 106
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: visit.srcezagorja@gmail.com. 
  • predati osobno u Turistički ured TZP Srce Zagorje radnim danom od 08:00 – 16:00 sati

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu za obrazac.

Službenik za informiranje


Obrazac zahtjeva

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

 

Sjednice

Sjednice Turističkog vijeća

Zapisnik s 1. sjednice

Zapisnik s 2. sjednice

Zapisnik s 3. sjednice

Zapisnik s 4. sjednice

Zapisnik s 5. sjednice

Zapisnik sa 6. sjednice

Zapisnik sa 7. sjednice

Zapisnik s 8. sjednice

 

 

Sjednice Skupštine

Zapisnik s 1. sjednice  - osnivačka sjednica

Zapisnik s 2. sjednice

Zapisnik s 3. sjednice

Zapisnik s 4. sjednice

 

 

TZO Krapinske Toplice

Statut

 

Poslovnici

Nabava

Planovi i izvješća

Program rada s financijskim planom za 2013. godinu

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2013. godinu

Izvješće Nadzornog odbora za 2013. godinu

Program rada s financijskim planom za 2014. godinu

I. izmjene Programa rada i financijskog plana za 2014. g. (PR 2014 – I. izmjene)

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2014. godinu

Izvješće Nadzornog odbora za 2014. godinu

Program rada s financijskim planom za 2015. godinu

I. izmjene Programa rada i financijskog plana za 2015. g. (PR 2015 –I. izmjene)

II. izmjene Programa rada s financijskim planom za 2015. g. (PR 2015 - II. izmjene)

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2015. g.

Izvješće Nadzornog odbora za 2015. godinu

Program rada s financijskim planom za 2016. g.

I.izmjene Programa rada s financijskim planom za 2016.

Program rada s financijskim planom za 2017. g.

Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2016. g.

Izvješće Nadzornog odbora za 2016. godinu

I.izmjene Programa rada s financijskim planom za 2017.

 

Tijela TZ općine Krapinske Toplice

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Zakoni

Sjednice

Sjednice Turističkog vijeća TZOKT

Sjednice Skupštine TZOKT